541
3
معرفی ریاست
 
 

دکتر شهناز شوشتری زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان- دانشکده پرستاری مامایی

پست الکترونیک : Shooshtari1346@gmail.com         Sh_Shooshtari@iaufala.ac.ir

 
 
 
 
 
 

تجربیات کاری 

مربی امور آموزشی دانشکده پرستاری- مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

1373 تا 1386

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

1386 تا کنون

مدیر برنامه ریزی گروه پرستاری و امور بالینی گروه

1373 تا 1380

مدیر گروه پرستاری دانشگاه  آزاد اسلامی واحد فلاورجان

1386 تا 1389

معاون پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

1386 تا 1389

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

1389 تا 1393

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

از 1391  - 1398

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد فلاورجان

1394 تا پایان 1395

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد فلاورجان

از 1395- 1398

سابقه تدریس

دانشگاه/موسسه

 

مقطع

 

موضوعات تدریس

 

کارشناسی

ارشد

دکترا

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف آباد

P

 

 

روان شناسی فردی و اجتماعی

 بهداشت روان (1) و پرستاری مربوطه

بهداشت و روان (2) و پرستاری مربوطه

کارآموزی بهداشت روان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

P

 

 

کارآموزی بهداشت روان

کارآموزی داخلی- جراحی

تدریس درس مداخلات فردی در مقطع کارشناسی ارشد روان پرستاری- بهداشت روان

تدریس درس مداخلات خانواده درمانی و گروه درمانی در مقطع کارشناسی ارشد روان پرستاری- بهداشت روان

کارآموزی مداخلات خانواده درمانی و گروه درمانی در مقطع کارشناسی ارشد روان پرستاری- بهداشت روان

دانشگاه آزاداسلامی واحد فلاورجان

P

 

 

روان شناسی فردی و اجتماعی

بهداشت روان (1) و پرستاری مربوط

بهداشت روان (2) و پرستاری

فرآیند یادگیری و اصول آموزش بر مددجو

روان شناسی مامائی

روان پزشکی مامایی

اخلاق پرستاری و ارتباطات حرفه ای در پرستاری

مفاهیم پرستاری

روان شناسی عمومی

روان شناسی رشد

روان شناسی تربیتی

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

کلیات روش ها و فنون تدریس

سنجش و اندازه گیری آموزشی

روش تحقیق با تکیه بر علوم تربیتی

مقدمات روش های مطالعه و فنون تحقیق

کلیات راهنمایی و مشاوره

کارآفرینی

 

 

زمینه های تحقیقاتی و توانمندی ها

 

اصول و فنون، مهارت ها و مفاهیم در پرستاری و مامایی- روانشناسی و روانپزشکی و روان پرستاری در آموزش پرستاری و مامایی

فلسفه آموزش- برنامه ریزی آموزشی- برنامه ریزی درسی

آموزش به بیمار و طراحی و تولید محتوای آموزش به بیمار, خانواده و جامعه

اخلاق پزشکی- اخلاق پرستاری

روش ها و فنون تدریس- سنجش و ارزشیابی آموزشی

 

 سوابق تحصیلی 

 

مقطع تحصیلی

رشته

گرایش

محل تحصیل

دکتری

فلسفه آموزش

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

کارشناسی ارشد

برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

کارشناسی ارشد

آموزش پرستاری

بهداشت روان- روان پرستاری

دانشگاه تهران پزشکی

کارشناسی

پرستاری

پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دیپلم

علوم تجربی

-

دبیرستان 22 بهمن

 

 فعالیتهای پژوهشی:الف: مقالات همایش ها

 

ردیف

عنوان مقاله

عنوان همایش

سطح همایش

محل برگزاری همایش

نویسنده (نویسندگان) به ترتیب

تاریخ ارائه

نوع ارائه

1

آمادگی خود راهبردی در یادگیری و سبک های یادگیری در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهناز شوشتری زاده

محبوبه صفوی

محمود محمودی

محمد حسین یار محمدیان

بهار 89

 

1

بیماری مسافرت – سفر هوایی

همایش توریسم ، موانع و پیامدها

منطقه ای

دانشگاه فلاورجان

شهناز شوشتری زاده، پگاه صادقی اصل

5/7/1384

سخنرانی

2

وسواس

هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه فلاورجان

شهناز شوشتری زاده، پریا بیضاوی، شهین افشاری، آیدا زیرک ، آتوسا قنبری، زهره امیری، نسیبه اسفندی، فاطمه یزدانی

 

1383

پوستر

3

روشهای کاهش استرس و اضطراب ناشی از آن

هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه فلاورجان

شهناز شوشتری زاده ، فاطمه توکل ، کبری کیانی، اکرم کیانی، ندا صدری

1383

پوستر

4

ارتباط به عنوان یکی از اجزاء درمانی

هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه فلاورجان

شهناز شوشتری زاده، سپیده حسینیان ، سمیرا پورجم، آراسته صالحی ، رویا جاهی، زهره زارعی، آتوسا شهرستانی، مرثا جمشیدی، دنیا صادقی، نیلوفر کیانپور

1383

پوستر

5

استرس چیست؟

هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه فلاورجان

شهناز شوشتری زاده، زهرا سلیمیان، نصیبه صادقی، سمیرا قاسمی، معصومه محضری

1383

پوستر

6

خودشناسی

هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه فلاورجان

شهناز شوشتری زاده، ناهید سینایی، سمیه رحیمی، بهاره حسنپور، زینب شیروانی، زهرا شیخ طادی، مریم محمدی

 

1383

پوستر

7

الگوها و روشهای نوین تدریس- الگوی فرد مداری

هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه فلاورجان

شهناز شوشتری زاده، شمس الملوک جلال منش

1383

سخنرانی

8

یادگیری الکترونیکی و تنوع آموزشی

فنآوری اطلاعات و ارتباطاتIT

داخلی

دانشگاه فلاورجان

شهناز شوشتری زاده

30/7/1384

سخنرانی

9

بررسی مشکلات روحی روانی بیماران مبتلا به ایدز

رویکردهای جدید در پرستاری بیماریهای میکروبی

داخلی

دانشگاه فلاورجان

شهناز شوشتری زاده، فاطمه توکل

کبری کیانی

17/8/1384

سخنرانی

10

شخصیت

هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه فلاورجان

شهناز شوشتری زاده، عاطفه قدیری، الهه امامی، زهرا میریان ، فاطمه زارعی ، راضیه شلتوکی

1385

پوستر

11

مبانی ارتباطات در پرستاری

هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه فلاورجان

شهناز شوشتری زاده، سلماز رحیمی

1385

سخنرانی

12

بررسی اختلال بی خوابی و راهکارهای مقابله با آن

هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه فلاورجان

فاطمه توکل، شهناز شوشتری زاده

1385

سخنرانی

13

رواشناسی چهره

هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه فلاورجان

شهناز شوشتری زاده، الهام محمدی اصل، سمیرا طاهری، زهرا کاروان، فهیمه مطلبی ، فریناز اطیار

1385

سخنرانی

14

کنترل عفونت و مراقبت های پیشگیری کننده در بیماران ایزوله و راهنمای احتیاطات ایزولاسیون

هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه فلاورجان

شهناز شوشتری زاده، فاطمه شعبانی، سوده حیدری

1385

سخنرانی

15

بررسی تأثیر آموزش رفتارهای تغذیه ای سالم بر تغییر روش تغذیه سالمندان مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب

هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه فلاورجان

شهناز شوشتری زاده، محمد حسین یار محمدیان، مرتضی آبدار اصفهانی، علیرضا یوسفی

1385

سخنرانی

16

مهارتهای مطالعه در دانشجویان

هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه فلاورجان

شهناز شوشتری زاده، سمیرا سلیمی، مریم قاسمی، سلماز رحیمی

1385

سخنرانی

17

روانشناسی دکوراسیون منزل و تاثیر آن بر افراد

هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه فلاورجان

شهناز شوشتری زاده، مولود میریان، سارا معصومی، مهناز جمشیدیان ، هدی مهری ، مریم رستمی

 

 

1385

سخنرانی

18

اعتیاد در نوجوانان و جوانان

اعتیاد و پیامدهای آن

داخلی

دانشگاه فلاورجان

شهناز شوشتری زاده، سلماز حیدری، سمیرا سلیمی، مریم قاسمی

13/12/1385

سخنرانی

19

درمان های تکمیلی و جایگزین

هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه فلاورجان

زهرا فتاحی،شهناز شوشتری زاده

1386

سخنرانی

20

اختلال شخصیت

هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه فلاورجان

فهیمه مطلبی، شهناز شوشتری زاده ، زهرا کاروان، سمیرا طاهری

1386

پوستر

21

روانشناسی درد

هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه فلاورجان

هاجر کریمی، شهناز شوشتری زاده، راضیه شلتوکی، فاطمه زارعی

1386

پوستر

22

میگرن و استرس

هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه فلاورجان

مرضیه بختیار، شهناز شوشتری زاده، فاطمه شریف زاده، مرضیه داوری

1386

پوستر

23

هوش، خلاقیت و شکوفایی علمی

نقش نوآوری و شکوفایی در تولید علم

منطقه ای

دانشگاه فلاورجان

شهناز شوشتری زاده

5/12/1387

سخنرانی

24

بررسی رابطه میزان فرسودگی شغلی در پرستاران و سایر کارکنان بهداشتی درمانی بیمارستان شهیدآیت اله مطهری فولادشهر با برخی مشخصه ها

همایش منطقه ای رویکردهای نوین در ارائه خدمات پرستاری

منطقه ای

دانشگاه فلاورجان

شهناز شوشتری زاده، سودابه قلم باز،حدیث حلاجی، مجید رحیمی

30/11/1387

سخنرانی

25

آمادگی بر بررسی سبک های یادگیری در دانشجویان پرستاری مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

همایش منطقه ای رویکردهای نوین در ارائه خدمات پرستاری

منطقه ای

دانشگاه فلاورجان

محبوبه صفوی، شهناز شوشتری زاده، محمود محمودی

30/11/1387

سخنرانی

26

خودکشی

هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه فلاورجان

شهناز شوشتری زاده، پگاه صادقی اصل

1387

سخنرانی

27

خشونت در خانواده

هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه فلاورجان

شهناز شوشتری زاده

1387

سخنرانی

28

کاربرد درمان های تکمیلی و جایگزین در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز

هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه فلاورجان

زهرا فتاحی، شهناز شوشتری زاده

1387

پوستر

29

هویت یابی و بحران هویت در در نوجوانان و جوانان

هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه فلاورجان

شهناز شوشتری زاده

1388

سخنرانی

30

جنبه های روانشناختی سلامت- سبک زندگی و تاثیر آن بر سلامت

دومین همایش طب روانی تنی(سایکوسوماتیک) و  پنجاه و چهارمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان

بین المللی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

شهناز شوشتری زاده ، طیبه مهرابی ، نسرین فانیان

1387

پوستر

31

نقش اساتید در آموزش مهارتها: توجه به فراگیر – محوری در آموزش مهارتها

اولین سمینار مهارتهای بالینی: ایمنی بیشتر، علمکرد بهتر و شصت و ششمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان

سراسری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

شهناز شوشتری زاده، میترا ریحانی، نسرین فانیان

1388

پوستر

32

بررسی تاثیر آموزش رفتارهای حرکتی سالم بر پذیرش و اجرای برنامه نوتوانی حرکتی در مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلب بستری در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال1382

همایش پیشگیری، درمان و بازتوانی

سراسری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

شهناز شوشتری زاده، دکتر محمد حسین یار محمدیان، دکتر مرتضی آبداراصفهانی، دکتر علیرضا یوسفی

1384

پوستر

33

بررسی میزان آمادگی خود – راهبردی در یادگیری و سبک های یادگیری و ارتباط آنها با مشخصه های فردی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نهمین همایش کشوری آموزش پزشکی

سراسری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

محبوبه صفری، محمود محمودی ، شهناز شوشتری زاده

1386

پوستر

34

مفهوم خود، هویت و کرامت نفس در سلامت روان و روان درمانی با رویکرد مذهبی و اسلامی

همایش نوآوری و نظریه پردازی فرهنگی در مشاوره و روان درمانی با رویکرد اسلامی

ملی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

شهناز شوشتری زاده

1387

سخنرانی

35

بررسی شیوع اضطراب دردانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد فلاورجان درسال 1383

همایش هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه آزاد فلاورجان

فاطمه توکل،  شهناز شوشتری زاده

1384

 

36

روش های تشخیصی ودرمانی جدید مولتیپل اسکلروز

چهارمین همایش علوم زیستی

منطقه ای

دانشگاه آزاد فلاورجان

زهرافتاحی ؛ شهناز شوشتری، شهلا ابوالحسنی

1388

پوستر

37

مفهوم خلاقیت و نوآوری

همایش هفته پژوهش

داخلی

دانشگاه آزاد فلاورجان

شهناز شوشتری زاده ، زهرا فتاحی

1388

پوستر

38

بررسی بعضی مفاهیم مرتبط با روانشناسی تبلیغات : روانشناسی اجتماعی، اسناد ، نگرش

 

دومین همایش روانشناسی تبلیغات

منطقه ای

دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر

شهناز شوشتری زاده

1388

سخنرانی

39

بررسی برخی مفاهیم روانشناسانه مرتبط با کارآفرینی : خلاقیت و نوآوری

خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی

داخلی

واحد فلاورجان

شهناز شوشتری زاده

دی ماه 89

سخنرانی

40

بررسی سطح سلامت و عوامل مرتبط با آن در اعضاء هیئت علمی و کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی  واحد فلاورجان

رویکردهای نوین در عرصه خدمات پرستاری و مامائی

منطقه ای

واحد فلاورجان

شهناز شوشتری زاده

اسفند 89

سخنرانی

41

سبک زندگی و مفاهیم مرتبط با آن

هفته پژوهش

داخلی

واحد فلاورجان

شهناز شوشتری زاده

89

سخنرانی

ب) مقالات مجلات

ردیف

عنوان مقاله

نویسنده (نویسندگان) به ترتیب

مجله

تاریخ ارائه

ملاحظات

1

Medical professionalism : teaching and Learning

Shahnaz Shooshtarizede[1], Alireza Yousefi[2], Narges Keshtiarai[3]

Educational Research

نوامبر 2016

 

2

آمادگی خود راهبردی در یادگیری و سبک های یادگیری در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شهناز شوشتری زاده

محبوبه صفوی

محمود محمودی

محمد حسین یار محمدیان

مجله ایرانی آموزش علوم پزشکی

بهار 89

 

3

پروفشنالیسم (حرفه ای گری- حرفه ای گرایی) در آموزش پزشکی

شهناز شوشتری زاده

علیرضا یوسفی

نرگس کشتی آرای

مجله ایرانی آموزش علوم پزشکی

تابستان 96

 

4

Health life style in patients with  coronary artheries disease 

Shahnaz Shooshtarizede

Mohammadhosein yarmohammadyan

Morteza Abdar Esfahani

Pakestan Heart Jornal 

دسامبر 2003

 

 

طرحهای پژوهشی:

ردیف

عنوان طرح پژوهشی

مرجع تصویب

مجری

همکاران به ترتیب

1

برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی و تدوین برنامه ی جامع راهبردی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

دبیرخانه منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی 

شهناز شوشتری زاده

سحر غفاریان

مریم سهرابی

محمدتابش

2

بررسی ارتباط بین استرس های یکساله اخیر و اقدام به خودکشی در شهرستان فلاورجان 1391-1390

( طرح مشترک)

مجوز شماره 115452/پ مورخ

18/11/89 مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

و 2718/301 مورخ 28/4/88 شورای پژوهشی واحد فلاورجان

شمیلا مشرف

سید غفور موسوی

حمید روح افزا

میترا ریحانی

شهناز شوشتری زاده

3

بررسی راهبردهای مطالعه و یادگیری و ارتباط آن با اضطراب امتحان در دانشجویان و دانش آموزان منتخب در منطقه اصفهان (مراکز آموزش متوسطه و عالی)

واحد فلاورجان

شهناز شوشتری زاده

آیدا زیرک

فرخ لقا عکافی

مینا علیپور

 دوره ها و کارگاههای آموزشی:

 

ردیف

نام دوره و کارگاه

تعدادساعات

سال برگزاری

کشور برگزار کننده

دانشگاه یا موسسه برگزار کننده

1

ارزشیابی واندازه گیری پیشرفت تحصیلی

24

88

ایران

واحد فلاورجان

2

شیوه های تولیدوچاپ مقالات علمی درمجلاتISI

16

88

ایران

واحد فلاورجان

3

مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی

16

89

ایران

واحد فلاورجان

4

ارائه مقالات علمی به زبان انگلیسیOral

 presentation

8

87

ایران

واحد فلاورجان

5

آموزش ارتباط چهره به چهره

12

87

ایران

واحد فلاورجان

6

آموزش ارتباط چهره به چهره

12

87

ایران

واحد فلاورجان

7

مشکلات روانشناختی دانشجویان

40

88

ایران

واحد فلاورجان

8

نحوه نگارش زندگینامه علمی معرفینامه وتوصیه نامه به زبان انگلیسیCV

8

87

ایران

واحد فلاورجان

9

آشنایی با نرم افزارpower point

16

87

ایران

واحد فلاورجان

10

آشنایی مقدماتی بانرم افزارSPSS

24

88

ایران

واحد فلاورجان

11

آشنایی با اصول فن ترجمه

32

88

ایران

واحد فلاورجان

12

آمار مقدماتی

36

88

ایران

واحد فلاورجان

13

آشنایی با آیین نامه های پژوهشی

8

87

ایران

واحد فلاورجان

14

آموزش  زبان  انگلیسی 1

24

87

ایران

واحد فلاورجان

15

کارگاه شهروند مسئول

12

89

ایران

واحدفلاورجان

16

کرسی های نظریه پردازی

12

90

ایران

واحدخوراسگان

17

کارگاه رمضان ویژه اساتید علمی- فرهنگی

1 هفته

91

ایران

واحدخوراسگان

18

امپراطوری نامرئی (رسانه ها و فضای مجازی)

6

91

ایران

واحد فلاورجان

19

کارگاه روش تحقیق کیفی

24

86

ایران

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

 

1-Faculty member: Islamic Azad University, Falavarjan Branch and PHD student, Islamic Azad University, Khourasgan Branch

2 - Faculty member: Isfahan Medical sciences university

3 - Faculty member: Islamic Azad University, Khourasgan Branch

 
 
1398/07/24
Powered by DorsaPortal