استعلام بها، امور ایاب و ذهاب دانشجویان و اساتید
شماره مناقصه: 1
New Page 5
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان در نظردارد انجام امور ایاب و ذهاب دانشجویان و اساتید  خود را براساس رعایت بخشنامه  شماره 82507/50 مورخ 94/10/30 سازمان محترم مرکزی دانشگاه آزاداسلامی بصورت استعلام بهاء به پیمانکاران واجدشرایط واگذار نماید.لذا از  متقاضیان محترم  دعوت می نماید جهت دریافت اسناد استعلام بهاء  با ارائه معرفی نامه حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/2/15 به اداره امور اداری ،عمرانی دانشگاه مراجعه نمایند.                                                                                                                                                                                   

 -  ضمانت  شرکت در استعلام بهاء  10000000 ریال میباشد که میبایستی به حساب شماره 0108683239002  بانک ملی بنام دانشگاه آزاد  اسلامی واحد فلاورجان واریز و فیش واریزی را همراه اسناد استعلام تحویل گردد .

 

 - داشتن  سوابق کاری ارائه مستندات مرتبط به انضمام مجوز های لازم

 - دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است  

 کلیه کسورات قانونی (مالیات ،بیمه،مالیات بر ارزش افزوده و...) به عهده برنده مناقصه میباشد -

031-37434081    شماره تماس   

آدرس: فلاورجان- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان_اداره امور اداری و عمرانی

 

 

فایل پیوست :
آخرین مهلت : 1398/02/09
Powered by DorsaPortal