آگهی مناقصه تاسسیات
شماره مناقصه: 4
New Page 5
 

آگهی مناقصه عمومی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان در نظر دارد انجام امور بازسازی ،سرویس،نگهداری،تعمییر وعیب یابی تاسیسات دانشگاه را پیرو مجوز شماره 531-14-98/ده مورخ 98/2/10 کمسیون معاملات استان اصفهان از طریق مناقصه عمومی انجام دهد.لذا از شرکت های محترم  تاسیساتی  دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه به همراه تصویر فیش واریزی به مبلغ  000 /400 ریالی (چهارصد هزار ریال ) به شماره حساب  0108683239002 بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان حداکثر تا پایان ساعت اداری  روزشنبه مورخ 98/3/11 به امور اداری دانشگاه مراجعه نمایند. 

سپرده شرکت در مناقصه پنجاه میلیون ریال می باشد.

ضمنا دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.      

 

آدرس: فلاورجان- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان_حوزه اداری

 

شماره تماس :    031-37435207   

فایل پیوست :
آخرین مهلت : 1398/03/11
Powered by DorsaPortal