آکهی مناقصه امور خدماتی و فضای سبز
شماره مناقصه: 5
New Page 5
 

آگهی مناقصه عمومی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان در نظر دارد انجام امور خدماتی و فضای سبز دانشگاه را براساس مجوز شماره 531-14-98/ده مورخ 98/2/10 کمسیون معاملات استان اصفهان از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط جهت انجام واگذار نماید .لذا از شرکت های محترم  خدماتی ،فضای سبز دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه به همراه تصویر فیش واریزی به مبلغ  000 /400 ریالی (چهارصد هزار ریال ) به شماره حساب  0108683239002 بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان حداکثر تا 10 روز از تاریخ درج آگهی به امور  اداری  دانشگاه مراجعه نمایند. 

سپرده شرکت در مناقصه پنجاه میلیون ریال می باشد.

ضمنا دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.      

 

آدرس: فلاورجان- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان_حوزه اداری

شماره تماس :    37434081 - 031

فایل پیوست :
آخرین مهلت : 1398/03/11
Powered by DorsaPortal