نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصليمنو اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشگاه</span>درباره دانشگاه
تاريخچه فلاورجان
تاريخچه دانشگاه
اعضاي هيئت رئيسه دانشگاه
معرفي مقاطع و رشته هاي تحصيلي
معرفي دانشگاه به روايت تصوير
كتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تبليغات</span>تبليغات
تبليغ دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
اداره آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آيتم هاي امور آموزشي</span>آيتم هاي امور آموزشي
آئين نامه آموزشي دوره هاي پیوسته
آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد ناپيوسته
بخشنامه هاي آموزشي
چارت دروس
اداره دانش آموختگان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آيتمهاي امور فارغ التحصيلان</span>آيتمهاي امور فارغ التحصيلان
عضويت در كانون فارغ التحصيلان
مراحل فراغت از تحصيل
صدورريزنمرات فارغ التحصيلان
مراحل ترجمه مدارك فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي
مدارک لازم برای فارغ التحصیلی
ثبت نام دانشجويان جديدالورود
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فوق برنامه ها</span>فوق برنامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مركز زبان هاي خارجي</span>مركز زبان هاي خارجي
فرم ثبت نام
برنامه كلاس هاي زبان
توضيح كلاس هاي زبان آموزي
زبان آموزي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرهنگ</span>فرهنگ
جستجو در اينترنت
آشنايي با پاورپوينت
خونگيري
مقاله نويسي به زبان فارسي
آموزش عملي نرم افزار پارسيان
آموزش عملي نرم افزار سپيدار
زبان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور دانشجويي</span>امور دانشجويي
دفتر امور دانشجويي
دفتر مشاوره
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> امور علمي – پژوهشي</span> امور علمي – پژوهشي
دفتر پژوهش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انجمن علمي دانشجويي</span>انجمن علمي دانشجويي
عضويت در انجمن
اساسنامه انجمن
فرم ها و آيين نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر ارتباط با صنعت</span>دفتر ارتباط با صنعت
معرفي دفتر ارتباط با صنعت
طرح هاي تحقيقاتي برون دانشگاهي
كارآموزي و كارورزي
بازديدهاي علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">باشگاه پژوهشگران جوان</span>باشگاه پژوهشگران جوان
سايت باشگاه پژوهشگران جوان
شرايط عضويت
نحوه ثبت نام
شرايط لازم براي تمديد عضويت
شرايط لغو ثبت نام
نحوه آدرس دهي در كليه توليدات علمي
اطلاعيه هاي باشگاه
خبرنامه
همايش ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مركز رشد</span>مركز رشد
تاريخچه و معرفي
ساختار سازماني
كاربرگ‌هاي درخواست پذيرش
مركز رشد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور فرهنگي</span>امور فرهنگي
دفتر فرهنگ اسلامي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نهادها و تشكل ها</span>نهادها و تشكل ها
بسيج دانشجويي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور مالي </span>امور مالي
شهريه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صندوق رفاه</span>صندوق رفاه
معرفي صندوق رفاه
اطلاعيه هاي صندوق رفاه
شرايط وام تامين شهريه
ليست مبالغ وام و چك
فرم وام ها
اطلاعیه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور رفاهي</span>امور رفاهي
تغذيه
برنامه غذايي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هيئت علمي</span>هيئت علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور علمي – پژوهشي</span>امور علمي – پژوهشي
دفتر مجلات و نشريات
دفتر ارتباط با صنعت
امور پژوهشي
همايش ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نهاد ها وتشكل ها</span>نهاد ها وتشكل ها
دفتر بسيج
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور فرهنگي</span>امور فرهنگي
دفتر فرهنگ اسلامي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اداري – مالي </span>امور اداري – مالي
آموزش نيروي انساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگزینی هیات علمی</span>کارگزینی هیات علمی
كارگزيني هيات علمي
استخدام هيات علمي
ارتقاء مرتبه
تبديل وضعيت استخدامي1
شرح وظايف كارگزيني
استخدام و بورس تحصيلي
امور رفاهي
ارتقاء مرتبه علمي
تبديل وضعيت استخدامي
ترفيع اعضا هيات علمي
جذب حق التدريس
تماس با كارگزيني هيات علمي
روند جذب اساتيد حق التدريس
راهنماي استفاده از سامانه اساتيد
فرم خوداظهاري گزارش عملكرد فرهنگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور رفاهي</span>امور رفاهي
تغذيه
فيش حقوقي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كاركنان</span>كاركنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور مالي – اداري</span>امور مالي – اداري
آموزش نيروي انساني
كارگزيني كاركنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور فرهنگي</span>امور فرهنگي
دفتر فرهنگ اسلامي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور رفاهي</span>امور رفاهي
تغذيه
فيش حقوقي
ارتباط با ما
انتقادات و پيشنهاداتPowered by DorsaPortal